Pracodawcy mogą otrzymać nawet 26 tysięcy złotych

PUP KK

Nowa forma wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego chcących zatrudnić osoby do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy zwraca część kosztów ponoszonych przez pracodawcę. – Aby otrzymać wsparcie pracownik musi być zatrudniony przez dwa lata na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze – informuje zastępca dyrektora PUP Edyta Krubasik.

Aby skorzystać z propozycji urzędu pracy, pracodawca nie może mieć zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Mówi specjalista Małgorzata Andruszkiewicz.

Zatrudniając osobę do 30 roku życia, można otrzymać nawet 26 tys. zł wparcia.