Praca dla niepełnosprawnych tematem Forum w Raciborzu

Niepełnosprawne osoby też chcą być aktywne na rynku pracy. Forum zorganizowane dziś w Zamku Piastowskim w Raciborzu dotyczyło myśli przewodniej – sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Organizatorzy pochylili się nad tematyką pracy. Rozmowy dotyczyły przykładów z pobliskich miejscowości – Wodzisławia Śląskiego i Bielska-Białej – miast, które mają u siebie Zakłady Aktywności Zawodowej. Jednostki skupiają osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi ale nie takimi, które uniemożliwiałyby im aktywność w życiu zawodowym. Na ich przykładzie, miejscowe stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Podaj rękę”, chciało opowiedzieć miejscowym samorządowcom, jak takie ośrodki funkcjonują i jakie zadania spełniają?

– mówi Jerzy Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia. Była to już XII edycja Forum. Rozmowy każdego roku dotykają innego zagadnienia. Forum jest areną wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania niepełnosprawnych w społeczeństwie. Jest to miejsce rozmów nie tylko o problemach ale i pomysłach na wartościowanie pozycji niepełnosprawnych w otoczeniu.