Powstał Powiatowo-Gminny Związek Transportu „Pogranicze”

Na posiedzeniu w Głogówku ostatecznie ukonstytuował się Powiatowo-Gminny Związek Transportu „Pogranicze”. Prezesem zarządu został Janusz Siano, wicestarosta prudnicki, a jego zastępcą Piotr Soczyński, starosta głubczycki. Związek zajmie się organizacją transportu autobusowego na terenie powiatów prudnickiego i głubczyckiego. Mówi burmistrz Głogówka Andrzej Bujak.

W skład komisji rewizyjnej weszli: wicestarosta głubczycka Anita Juchno, Mariusz Kozaczek, wójt Lubrzy i Kazimierz Bedryj, zastępca burmistrza Głubczyc. Przewodniczącą zgromadzenia członków została Dorota Przysiężna-Bator, burmistrz Kietrza, a jej zastępcą Grzegorz Zawiślak, burmistrz Prudnika.