Powstanie rondo na skrzyżowaniu: Bosackiej, Armii Krajowej, Zamkowej?

rondo_bosacka

To jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań w Raciborzu. Duży problem pojawia się tam przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej. Na co dzień problematyczny jest lewoskręt w ulicę Zamkową. Podczas spotkania w ZDW w Katowicach, z dyrektorem o rondzie rozmawiał starosta Adam Hajduk:

Rondo miałoby powstać a propos realizacji remontu drogi wojewódzkiej 935 w kierunku Rybnika, bo remont tej drogi wpisany jest w pakiet remontów dróg wojewódzkich z pieniędzy unijnych.