Powódź nam nie grozi. Odra powoli opada

Prezydent Dariusz Polowy wraz ze strażakami objechał w niedzielę raciborskie wały i mosty w związku z pogotowiem przeciwpowodziowym, jakie ogłosił w wczoraj wojewoda śląski.

Obecny poziom Odry ((22.06. godz. 6.00) na wodowskazie w Miedoni sięga 658 cm i powoli spada. Przepływ wody w rzece wynosi 560 m3/s. Pomimo osiągniętego poziomu alarmowego (6 m) miastu Racibórz nie grozi niebezpieczeństwo powódź.

W 2010 r. po intensywnych opadach wały miejskie wytrzymały poziom wody w Odrze równy 8,92 m. Zgodnie z obecną procedurą systemu przeciwpowodziowego, w sytuacji podwyższonego poziomu Odry, w pierwszej kolejności uruchamiany jest polder Buków. Zbiornik Racibórz Dolny zostaje włączony do działania w przypadku gdy przepływ wody w Odrze osiągnie natężenie 1200 m3/s. Należy przypomnieć, że zbiornik osiągnął swoją funkcjonalność już na początku 2020r.

Według prognoz, naszej wiedzy i przygotowań nie ma żadnego zagrożenia dla Raciborza. Sytuacja na rzece jest stale monitoriowana – tłumaczy prezydent Dariusz Polowy.

Pomimo, że poziom wody i przepływ w rzece mogą wzrosnąć, nadal pozostaje bezpieczny zapas – dodaje Stanisław Mrugała, szef Biura Zarządzania Kryzysowego Miasta Racibórz.

Sytuacja przeciwpowodziowa jest również monitorowana na innych ciekach wodnych oraz rowach melioracyjnych. Strażacy oraz miejskie służby zarządzania kryzysowego są w gotowości do reakcji jeśli zajdzie potrzeba interwencji.


Żródło: UM Racibórz