Powietrze w Markowicach jak w Pekinie

Raciborski Alarm Smogowy przeprowadził badania stężenia pyłów w powietrzu w Markowicach. Średnia dobowa w ostatnich dniach grudnia wyniosła 453 μg/m3, to ponad 900% dopuszczalnej normy. Chwilowy epizod przekroczył w tym okresie 2000% dopuszczalnej normy. Takie stężenia zanieczyszczeń – oprócz Raciborza – są odnotowywane m.in. w Delhi czy Pekinie, o których powszechnie mówi się, że są najbardziej zanieczyszczonymi miastami na świecie.