Powiększa się zaplecze logistyczne raciborskiego PK

Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu przygotowuje się do realizacji nowego zadania jakie zostanie im powierzone od przyszłego roku tj. odbiór odpadów komunalnych. Do prawidłowego wykonywania tego zadania potrzebny jest odpowiedni sprzęt, którym PK już dysponuje.

Po wygranym przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Racibórz Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło pozyskiwanie sprzętu niezbędnego do realizacji tego zadania. Miesiąc temu zaprezentowana została nowo zakupiona śmieciarka. Wczoraj (16.11) zaprezentowało kolejne cztery nowe pojazdy. Mówi prezydent Dariusz Polowy.

W postępowaniu przetargowym na wywóz odpadów wpłynęły dwie oferty. Jedna od Przedsiębiorstwa Komunalnego i druga od spółki Empol. Oferta PK była korzystniejsza, jednakże Empol nie zgodził się rozstrzygnięciem i złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Kolejny sprzęt ma pojawić się w bazie przedsiębiorstwa komunalnego już niedługo.