Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu odnotował w styczniu wzrost bezrobocia

Według danych szacunkowych Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z końcem stycznia odnotowano wzrost bezrobocia w powiecie raciborskim. W chwili obecnej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 1 824 osoby w tym 1 181 kobiet.
W porównaniu do danych z miesiąca grudnia 2018 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 167 osób. Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu – Mirosław Ruszkiewicz:

Jak poinformował Mirosław Ruszkiewicz nie ma powodu do paniki:

W tym samym czasie zgłoszono i pozyskano 571 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 4,3 %.