Powiat zakupił i przekazał laptopy do szkół

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Powiat Raciborski zakupił i przekazał do szkół i placówek oświatowych 40 laptopów. Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwoliły w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Laptopy są obecnie używane do prowadzenia przez nauczycieli lekcji w formie zdalnej, a w niektórych przypadkach przez uczniów do kształcenia na odległość. Łączna kwota wsparcia dla Powiatu Raciborskiego to 100.000,00 zł.