Powiat z dofinansowaniem na remont wiaduktu w Bluszczowie

Powiat Wodzisławski pozyskał ponad 700 tys. zł z budżetu państwa na przebudowę wiaduktu w Bluszczowie. Wiadukt znajdujący się w ciągu ul. Dworcowej/Kamieńskiej nad nieczynną linią kolejową z Olzy do Raciborza-Markowic, po ostatnim przeglądzie otrzymał ocenę niedostateczną. Ograniczony jest na nim tonaż pojazdów oraz wysokość dopuszczalna pojazdów. Wykonanie jego remontu jest więc niezbędne, aby mógł on dalej służyć mieszkańcom.

Ministerstwo przyznało na to zadanie powiatowi 714 tys. złotych dofinansowania. To niemal połowa szacunkowego kosztu inwestycji. Reszta zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu. – Modernizacja tego obiektu z pewnością podniesie komfort użytkowania drogi. Zwiększy się przepustowość samego mostu, ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych – mówi starosta Leszek Bizoń.

Most zostanie nie tylko wyremontowany, ale też poszerzony o dodatkowy pas ruchu i chodnik dla pieszych, których obecnie nie ma. PZD planuje inwestycję zrealizować jeszcze w tym roku. Obecnie przygotowywany jest przetarg. Już dziś jednak wiemy, że z powodu zakresu i rodzaju planowanych prac w czasie remontu obiekt będzie zamknięty dla ruchu.