Powiat wyremontuje kolejną drogę

Zarząd Dróg Powiatowych w Raciborzu pozyskał dodatkowe środki finansowe na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 421 zlokalizowanej na terenie powiatu raciborskiego. Raciborski Zarząd Dróg za  przyznaną dotację przez Województwo Śląskie w wysokości 430 000 zł  wykona nową nawierzchnię asfaltobetonową jezdni na odcinku drogi od granicy z województwem opolskim w kierunku do miejscowości Sławików.