Powiat raciborski otrzymał 20 mln na scalanie gruntów

W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim starosta Grzegorz Swoboda wraz z członkinią zarządu Ewą Lewandowską oraz skarbnikiem powiatu Romanem Nowakiem podpisali nowe umowy na operację scalania gruntów, na łączną kwotę 20 mln. Dzięki staraniom starosty raciborskiego pozyskano środki z programu przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji typu “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020.

Umowy dotyczą obrębów:

Pawłów i Żerdziny w gm. Pietrowice Wielkie – koszt operacji 9 787 206,44 zł, powierzchnia gruntów objętych scalaniem – 846,8606 ha, planowany termin zakończenia operacji do czerwca 2025 r.

Gródczanki w gm. Pietrowice Wielkie – koszt operacji 4 239 739,08 zł, powierzchnia gruntów objętych scalaniem – 382,4638 ha, planowany termin zakończenia operacji do czerwca 2025 r.

Owsiszcze i Nowa Wioska w gm. Krzyżanowice – koszt operacji 6 098 369,43 zł, powierzchnia gruntów objętych scalaniem – 533,7396 ha, planowany termin zakończenia operacji do czerwca 2025 r.

W efekcie scalania poprawie ulegają:

– drogi transportu rolnego,
– ścieżki rowerowe,
– rowy i przepusty.