Powiat przeznaczy środki na zakup wozów dla służb mundurowych

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy oraz radiowóz już niebawem zasilą tabor samochodowy raciborskich służb mundurowych. Powiat Raciborski przeznaczy na ten cel 250 tysięcy złotych. Do Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu trafi 200 tys. złotych, a do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 50 tys. złotych. – Wspierając w ten sposób funkcjonariuszy podnosimy zdolność bojową jednostek ale i propagujemy troskę o życie, zdrowie i  mienie naszych mieszkańców – tłumaczy starosta Grzegorz Swoboda.

Nowe pojazdy z pewnością poprawią warunki służby funkcjonariuszy, zwiększą skuteczność ich działań oraz wzmocnią poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.