Powiat oleski się wyludnia

Powiat oleski się wyludnia. W ciągu ostatnich dwudziestu lat (od 1999 roku do 2019 roku) powiat oleski stracił ponad 6 tysięcy mieszkańców! Oznacza to, że liczba mieszkańców zmalała o 9%! To tak, jakby w ciągu dwudziestu lat kompletnie opustoszały miasta takie jak Dobrodzień i Gorzów Śląski liczone razem!

Stosunkowo najwięcej mieszkańców ubyło w gminie Zębowice, bo ponad 15%, a najmniej w gminie Praszka, gdzie ubyło ponad 5% ludności.

Niestety, trend dotyczy wszystkich gmin w powiecie. Mieszkańców w jest coraz mniej, a przyczyny są dwie: więcej ludzi umiera, niż się rodzi oraz więcej ludzi wyjeżdża, niż się sprowadza. Powiat oleski nie jest wyjątkiem w województwie, ponieważ wyludnia się całe województwo opolskie, które nie ma już nawet miliona mieszkańców!

Jakie są perspektywy? Niestety – niepokojące. Musiałyby nastąpić zdecydowane zmiany, aby trend zatrzymać, czyli wielodzietne rodziny i napływ mieszkańców, na przykład z zagranicy. To jednak problem nie tylko powiatu oleskiego czy województwa opolskiego, ale będzie dotyczył całej Polski.