Powiat ma budżet na przyszły rok

Radni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przyjęli  budżet na 2021 rok. Budżet mimo, że konstruowany w warunkach pandemii, pozwoli na stabilny rozwój właściwe we wszystkich dziedzinach nadzorowanych przez samorząd. Ale jest to również budżet ostrożny. Wydatki wyniosą 118 mln zł. Na oświatę razem z inwestycjami w szkołach powędruje ponad 55 mln zł. Mówi Adam Lecibil rzecznik prasowy starosty.

Na drogi samorząd wyda ponad 5 mln zł. Ponad 17 mln zł. pochłoną zadania za zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na inwestycje w szpitalu przeznaczono 1 mln 100 tys. zł.

W Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej przebudowane zostanie boisko szkolne wraz z nowym terenem zielonym. Statek szkoleniowy „Żeglugi” doczeka się modernizacji. W Zespole Szkół nr 1 zbudowana zostanie nowa winda dla niepełnosprawnych. W Zespole Szkół nr 3 zmodernizowane zostaną pomieszczenia laboratorium, budynek czeka też termomodernizacja. W domu dziecka modernizacji doczeka się dach oraz instalacja grzewcza. Samorząd przeznaczy również pieniądze na przygotowanie pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji. 17 mln zł pochłoną zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rynku pracy, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych.

16 radnych było za przyjęciem uchwały, jedynie 4 wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Sesja odbyła się częściowo w trybie zdalnym.