Powiat ma budżet na 2020 rok

Radni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przyjęli budżet na 2020 rok. Za przyjęciem głosowała zdecydowana większość, bo aż 17 radnych, jedynie czterech wstrzymało się od głosu. Budżet na przyszły rok to inwestycje w szpitalu, na drogach czy w oświacie. Mówi starosta Małgorzata Tudaj.

Tylko inwestycje w infrastrukturę drogową pochłoną ponad 6 mln zł. Mieszkańców z pewnością ucieszy przebudowa ul. Królowej Jadwigi na os. Piastów oraz drogi powiatowej nr 38 na odcinku Większyce-Łężce. Powiat wybuduje też nowy chodnik w Landzmierzu. Ale to tylko ważniejsze zadania.

Resztę zadań to m.in. budowa siłowni plenerowej, boiska szkolnego, czy zakup wyposażenia do nowego internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Będą też termomodernizacje szkół i inwestycje w Domu Dziecka.