Powiat kędzierzyńsko-kozielski najlepszy na Opolszczyźnie

Powiat kędzierzyńsko-kozielski został najbardziej rozwojowym powiatem na Opolszczyźnie. W ogólnopolskim rankingu rankingu Związku Powiatów Polskich, znalazł się na piątym miejscu. Ranking ZPP to jedyne w kraju rzetelnie opracowywane zestawienie, dlatego jest tak oczekiwane przez samorządowców, którzy dzięki niemu mają okazję sprawdzić się na tle innych. Mówi starosta powiatu Paweł Masełko.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w 6 kategoriach: (1) powiaty do 60 tys. mieszkańców; (2) powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; (3) powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; (4) miasta na prawach powiatu; (5) gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz (6) gminy wiejskie.

Oceniając JST, eksperci ZPP przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania informacyjne oraz promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od realizowanych działań. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok.