Powiat dociepli dwa budynki i wymieni ogrzewanie

Powiat Wodzisławski pozyskał prawie 3 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt związany z modernizacją energetyczną oraz budową instalacji służącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Kompleksowej termomodernizacji poddane zostaną budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni. Zadanie obejmie wymianę w obu obiektach źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie prac remontowych. Ponadto w szkole przebudowana zostanie wentylacja, natomiast w budynku PZD zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne oraz zmodernizowane oświetlenia na placu wokół PZD.

– Takie prace pozwalają na znaczne oszczędności energii oraz większą ochronę środowiska. Powiat sukcesywnie przeprowadza termomodernizację swoich obiektów i tego typu inwestycje dają znakomite efekty. To szczególnie ważne w czasie, gdy tak istotną kwestią staje się zanieczyszczenie powietrza – tłumaczy mówi starosta Leszek Bizoń.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 4 044 428,17 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wyniesie 2 937 448,72 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.