Potrzebna tarcza antykryzysowa dla szpitali

Zarząd Województwa Opolskiego apeluje do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom, zgłaszającym się do szpitali. Dlatego zwraca się o pilne opracowanie i wdrożenie przez Rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Epidemia przyczyniła się do tego, że placówki wykonywały mniej świadczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów. – Może to doprowadzić do braku płynności finansowej – tłumaczy Marek Staszewski, dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii.

Zarząd województwa wnioskował m.in. o wzrost nakładów na służbę zdrowia  oraz zmianę sposobu finansowania świadczeń w przyszłym roku.