Poszukiwani pedagodzy do komisji egzaminacyjnych. Urząd wzywa!

 

 

W związku ze strajkiem nauczycieli powstaje zagrożenie dotyczące przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i przyszłości naszych dzieci. Kuratorium Oświaty oraz Urząd Miasta Racibórz wzywają osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do udziału w szkolnych komisjach egzaminacyjnych.

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty lub Wydziału Edukacji przy Urzędzie Miasta Racibórz.

Osoby, spełniające powyższe kryterium proszone są o pilny kontakt w dniu dzisiejszym (9 kwietnia 2019) z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu pod nr tel. 32 755 06 98 lub drogą elektroniczną (edukacja@um.raciborz.pl).

Egzaminy są zaplanowane w dniach 10-12 kwietnia w godzinach 8 – 13. Ze wszystkimi pedagogami chętnymi do pomocy zostanie podpisana umowa. Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.