Poseł Ziemi śląskiej chce, aby kościół zaczął płacić podatki

Podczas mszy barbórkowej 29.11.2020 Arcybiskup Skworc stanął w obronie strategii zamykania kopalń i wypowiedział się na temat argumentów ekonomicznych, przemawiających za takim rozwiązaniem w słowach:

„Trzeba odwagi i kół ratunkowych, solidarnej tarczy, sprawiedliwości i miłości społecznej, aby szybko, bo w perspektywie dwóch dekad, rozwiązać nabrzmiałe problemy górniczej branży, której los jest przesądzony, tym bardziej że likwidacja trwale nierentownych kopalń jest ekonomicznie palącą koniecznością.”

Poseł Maciej Kopiec, odwołując się do Liturgii Kościoła i święceń diakonatu o treści:

„Wypełniając chętnie wolę Bożą, w duchu miłości służcie z radością Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może służyć dwóm panom, za bałwochwalstwo uważajcie wszelką nieczystość i chciwość.” i powołując na Encyklikę II Papieża Franciszka: „222. Mniej znaczy więcej. Nieustanne gromadzenie możliwości konsumpcji rozprasza serce, uniemożliwiając docenienie wszystkiego i każdej chwili. Natomiast stawanie w pogodzie ducha przed tym, co istnieje, choćby tego było niewiele, otwiera nam znacznie większe szanse na zrozumienie i spełnienie osobiste. Duchowość chrześcijańska proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, mając niewiele. To powrót do prostoty, która pozwala nam zatrzymać się i docenić to, co małe, i dziękować za możliwości, jakie daje życie, nie przywiązując się do nich ani nie smucąc z powodu tego, czego nie posiadamy.” Pyta Wiktora Skworca o opinię na temat trzech pomysłów, które przedstawia w swoim liście:

 

  1. Objęcie instytucji religijnych sprawiedliwym udziałem w dochodach do budżetu państwa poprzez solidarnościowe, równe innym podmiotom osiągającym dochody, opodatkowaniem, co pozwoliłoby na ich solidarny udział w realnym wspieraniu obywateli, obywatelek oraz polskich przedsiębiorców.

 

  1. Objęcie instytucji religijnych takim samym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji podatkowej, jakim objęte są wszystkie świeckie podmioty gospodarcze w Polsce (także fundacje charytatywne).

 

  1. Wsparcie budżetu państwa bezzwrotnym dofinansowaniem przez Kościół Katolicki w kwocie 100 milionów złotych na ratowanie życia Polek i Polaków, zakażonych koronawirusem. Kwota ta jest adekwatna do skali i stanu posiadania, Kościół Katolicki to jedna z najbogatszych instytucji w Polsce, pragnę wskazać, iż fundacja Pani Dominiki Kulczyk przekazała wiosną tego roku wsparcie warte 80 milionów złotych.

 

Poseł Kopiec odwołuje się także do tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nałożył na przedsiębiorców i obywateli 5 nowych podatków, obowiązujących od 2021 roku, a także wzrostu opłat (PIT dla emigrantów i „podatek od deszczu”), przerzucając finansowanie kosztów walki z pandemia na Polki i Polaków. List jest prośbą o prawdziwą solidarność społeczną i realną pomoc, jakiej Kościół miałby udzielić polskim obywatelom. Kopiec wysłał list do wiadomości Papieża Franciszka i Przewodniczącego KEP Abp. Stanisława Gądeckiego.