Porozumienie z myślą o przyszłości

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Dzięki współpracy uczniowie będą mogli korzystać z wykładów rektorskich, wykładów otwartych, programów edukacji dla młodzieży, zajęć prowadzonych przez pracowników uczelni, a także badań kół naukowych. Szczególnie uzdolnieni uczniowie Ekonomika zostaną również objęci systemem opieki naukowej (tutorskiej) przez wykładowców z PWSZ.

Pierwsze efekty porozumienia już są. Wczoraj młodzież wzięła udział w wykładzie dr. inż. Adama Bednarskiego, zatytułowanym „Z architekturą przez stulecia”, a nawiązującym do zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie w ciekawy i inspirujący sposób zostali zapoznani ze zmianami architektonicznymi Wodzisławia Śl., Raciborza i okolic na przestrzeni ostatniego stulecia.