Porozumienie Politechniki Śląskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Śląskim

Politechnika Śląska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego podpisały porozumienie o współpracy naukowo-badawczej. Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych, a także wspierania komercjalizacji wyników tych badań. Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

– Wody Polskie są przedsiębiorstwem, które stawia na rozwój i potrzebuje wykwalifikowanej kadry – mówi Przemysław Daca.

Strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych poprzez współorganizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji.

W ramach realizacji porozumienia planowane jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych (w tym gospodarki wodnej), a także zarządzania bezpieczeństwem informacji. Strony będą wspierać aktywność ekspercką oraz promować działania na rzecz rozwoju naukowego, prowadzące do innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego.