PONE przyjęty przez radnych

Rada Miasta Racibórz przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028. Program określa m.in. zasady i kryteria udzielania dotacji. Dofinansowane zostaną te inwestycje, które przynoszą największy efekt ekologiczny.

W tym celu opracowano zasady kwalifikacji i kolejności udziału w programie. Zastosowany zostanie system punktowy oraz okresowy nabór wniosków. Zróżnicowana też zostanie wysokość udzielanej dotacji. Z dofinansowania skorzystają osoby planujące wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania załączona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz.

Niedostarczenie prawidłowych dokumentów skutkować będzie skreśleniem zadania z listy przeznaczonych do dofinansowania i  zastąpienie go zadaniem z listy rezerwowej lub w przypadku braku zadań na liście rezerwowej ogłoszenie naboru uzupełniającego.