Ponad 318 milionów złotych na 13 emerytury

W kwietniu opolscy emeryci i renciści dostają trzynaste emerytury. Trzynaste emerytury trafiły już do niemal 255 tysięcy świadczeniobiorców
w województwie opolskim, ale nie tylko. – W gronie odbiorców tegorocznych premii są też osoby mieszkające poza granicami Polski – informuje Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Roczne dodatkowe świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którym wypłacane jest świadczenie z ZUS, KRUS lub innej instytucji emerytalno-rentowej.

Trzynastkę dostaną osoby, które miały ustalone prawo do emerytury czy renty na 31 marca 2021 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. W kwietniu, w całej Polsce na gratyfikację w postaci trzynastki może liczyć niemal 9,8 mln osób, a ZUS wyda na ten cel około 12,2 mld zł.