Ponad 10 mln zł na modernizację Mikołowskiej w Rybniku

Rybnik uzyskał rządowe dofinansowanie do budowy wiaduktu nad linią kolejową oraz mostu nad rzeką Rudą, w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej. – Pozyskana kwota to ponad 10 mln złotych, pokryje ona połowę kosztów inwestycji – informuje Agnieszka Skupień z urzędu miasta w Rybniku.

To najwyższe dofinansowanie w województwie śląskim. W sumie w naszym województwie pieniądze uzyskały projekty z 12 miast i powiatów, na łączną kwotę 40 172 078 zł

– Do kompleksowej przebudowy ulicy Mikołowskiej jesteśmy przygotowani pod względem technicznym – gotowy jest projekt modernizacji drogi oraz pozwolenie na budowę. Wciąż pozostaje jednak największy problem, jakim jest brak środków na wykonanie całości tej inwestycji – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – W ubiegłym roku, za blisko 900 tys. zł, ulica Mikołowska została doraźnie wyasfaltowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnową do granicy miasta. Teraz dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uda się zrealizować ważny etap, jakim jest budowa nowego wiaduktu i mostu. Liczę, że małymi krokami w końcu uda się wykonać całość tego zadania – dodaje prezydent.

Warto podkreślić, że Miasto otrzymało pełną kwotę o jaką wnioskowało, co stanowi 50% kosztów całkowitych zaplanowanego zadania inwestycyjnego.

– W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most o długości 18 metrów i szerokości ponad 16,5 metra – wyjaśnia Jacek Hawel, naczelnik Wydziału Dróg. –  W obszarze mostu zlokalizowany zostanie chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 metrów. Nowy most zostanie oświetlony oraz wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa. Z kolei nowy wiadukt drogowy, na przecięciu z zlikwidowaną linią kolejową kolei piaskowej, będzie miał długość 33,4 metra oraz szerokość ponad 16,5 metra. W obszarze mostu zlokalizowany zostanie chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 metrów. Nowy obiekt zostanie również oświetlony oraz wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa – dodaje J. Hawel. Termin rozpoczęcia realizacji zadania zaplanowany został na drugie półrocze 2022 roku po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.