Polska stolicą europejskich topielców. Raciborski WOPR podsumował sezon

Raciborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało sezon letni. W powiecie raciborskim utonęła jedna osoba. Według statystyk ogólnopolskich w tym roku zatonęło 286 osób. Rok temu 504, natomiast w 2015 roku – 571. Mimo, że statystyki pokazują spadkowy trend, to i tak Polska określana jest niechlubnym tytułem.

– mówi Piotr Krużołek, prezes raciborskiego oddziału WOPR. Ratownicy pracowali w minionym sezonie na trzech kąpieliskach: w dzielnicy Obora, w Szymocicach oraz Tworkowie. Na wszystkich było bezpiecznie, oprócz drobnych skaleczeń czy zasłabnięć – nie było poważniejszych przypadków.

W powiecie raciborskim zanotowano w minionym sezonie letnim jedno utonięcie:

W większości wypadków zanotowanych w minionym sezonie letnim – toną młodzi mężczyźni, którzy pod wpływem alkoholu przeceniają swoje umiejętności. Toną też osoby, które nie mają umiejętności pływackich oraz dzieci pozostawione bez opieki.