Polityka żłobkowa miasta: dopłaty, zapowiedź miejsca dla każdego malca

Urzędnicy z Raciborza zdecydowali się wyjść naprzeciw potrzebom rodziców i zmienić zasady tzw. “polityki żłobkowej”. Podmioty prowadzące żłobki i miejsca opieki nad maluchami, mogą liczyć na 300 złotych dopłaty miesięcznej dla każdego malca. Ma to być rodzaj ulgi wobec wydatków, jakie rodzic musi ponieść na zapewnienie malcowi opieki. Zatrudnienie niani, albo osoby która będzie zajmować się malcem może kosztować około tysiąca złotych miesięcznie.

– To atrakcyjna cenowo (w porównaniu do kosztów najęcia opiekunki) kompleksowa oferta, umożliwiająca pobyt dziecka przez minimum osiem godzin dziennie, gwarantująca pieczę nad maluszkami pełnioną przez posiadających odpowiednie kwalifikacje opiekunów ( jeden opiekun na piątkę dzieci), a wszystko to w standardzie żłobkowym – podaje urząd.

– mówi prezydent Mirosław Lenk. Na wsparcie w tej samej kwocie mogą liczyć również podmioty zatrudniające tzw. dziennych opiekunów.

Dzięki zmianom rodzice będą mieli zapewnioną profesjonalną i kompetentną opiekę nad swoją pociechą w cenie około 650 złotych – informuje urząd miasta.

Podstawowe informacje na ten temat dziennego opiekuna wraz z aktami prawnymi znaleźć można na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/utworz-instytucje/wymagania-ustawowe/dzienny-opiekun/page,2.html. Informacji dotyczących oferty raciborskiej udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta (pok. 303 tel. 32 75 50 698).