Politechnika Śląska z prestiżową nagrodą

Dr inż. Magdalena Letun-Łątka – naukowiec i menadżer z Politechniki Śląskiej otrzymała prestiżowy tytuł polskiego Ambasador Innowacyjności 2022 w międzynarodowym konkursie Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki. Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii została doceniona za „wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania”.

Laureatka odebrała nagrodę podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego organizowanego przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii jest jednostką Politechniki Śląskiej, koordynującą współprace z biznesem i przemysłem, w tym przede wszystkim transfer innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii do firm i przedsiębiorstw.

CITT odpowiada za prowadzenie procesu zgłoszeń patentowych wynalazków Politechniki Śląskiej do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) – uczelnia jest krajowym liderem w liczbie zgłoszeń patentowych do EPO w dwu ostatnich latach. Jednostka odpowiada także za udział uczelni w Międzynarodowym Konkursie Innowacyjności INTARG, w którym corocznie Politechnika Śląska zdobywa najwyższe nagrody i wyróżnienia. W ostatniej edycji wydarzenia INTARG’22, CITT był patronem merytorycznym jednego z paneli dyskusyjnych forum pt. „Synergia nauki i biznesu, czyli współczesny klucz do sukcesu”. Temat panelu to jednocześnie dewiza Centrum kierowanego przez Ambasadorkę Innowacyjności 2022. W synergii, czyli ujednoliceniu i zestrojeniu celów nauki i biznesu najważniejsza jest innowacyjność.

W Polsce działa obecnie 81 jednostek odpowiedzialnych za transfer wiedzy i ochronę własności intelektualnej. Funkcjonują one przy najlepszych polskich uczelni, instytutach Polskiej Akademii Nauk, Instytutach badawczych oraz Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.