Politechnika Śląska wspiera personel medyczny

Politechnika Śląska włączyła się w pomoc dla lekarzy i personelu medycznego w naszym województwie. To nasz obowiązek – mówi rektor uczelni, profesor Arkadiusz Mężyk.

Rektor ogłosił konkurs dla pracowników naukowych i studentów na znalezienie skutecznych metod walki z epidemią. Jednocześnie pracownicy Wydziału Inżynierii Biomedycznej już produkują przyłbice ochronne dla lekarzy i pielęgniarek. Nasze możliwości przerobowe są jednak ograniczone, dlatego apelujemy o wsparcie – mówi dziekan wydziału, profesor Marek Gzik.

Naukowcy zapewniają osobom chętnym do pomocy udzielenie pełnego wsparcia merytorycznego – kontakt z dziekanem Gzikiem możliwy jest pod adresem mailowym Marek.Gzik@polsl.pl