Politechnika Śląska liderem zgłoszeń patentowych w Europie

 

Politechnika Śląska polskim liderem zgłoszeń patentowych 2021 w Europie. W ubiegłym roku zgłoszono 11 patentów. Najwięcej zgłoszeń procedowano z Wydziału Chemicznego uczelni. Mówi prof. Marek Pawelczyk.

Zgodnie z informacjami z Indeksu Patentowego za 2021, liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze wzrosła w 2021 r. o 12,8% (w sumie 539 zgłoszeń). To czterokrotnie większe tempo wzrostu niż w roku poprzednim i ponad 4,5-krotne w porównaniu ze średnią dla UE-27. To także drugi najwyższy wskaźnik wzrostu w Europie po Portugalii.

– Duży popyt na patenty w ubiegłym roku świadczy o tym, że innowacyjność nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – powiedział António Campinos, prezes EPO. – Podkreśla to kreatywność i determinację innowatorów w Europie i na całym świecie. Złożyli oni większą liczbę zgłoszeń patentowych, a silny rozwój technologii cyfrowych stanowi niezbity dowód transformacji zachodzącej we wszystkich sektorach i branżach.

W 2021 r. do EPO wpłynęło ogółem 188 600 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 4,5% po niewielkim spadku w 2020 r. Największy wzrost odnotowano w komunikacji cyfrowej i technologiach komputerowych, co jest odzwierciedleniem prowadzonej na całym świecie transformacji cyfrowej, a w drugiej kolejności w dziedzinie farmacji i biotechnologii, co świadczy o wysokim poziomie innowacji w zakresie tworzenia szczepionek i innych obszarach opieki zdrowotnej.