Policjanci z Rybnika odznaczeni za bohaterską postawę

Policjanci z regionu zostali wyróżnieni przez szefostwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – czterech mundurowych z komisariatu w Rybniku – Boguszowicach otrzymało medale im. podkomisarza Andrzeja Struja za bohaterską pomoc dziewczynkom uwięzionym w płonącym budynku, odznaczenia powędrowały też do dwóch mundurowych z Czerwionki-Leszczyn, którzy nie zważając na niebezpieczeństwo weszli do płonącego budynku by pomóc jego 48-letniemu lokatorowi.

Nagrody otrzymali:

– aspirant Daniel Witkowski,
– sierżant Wojciech Sitko,

– młodszy aspirant Piotr Drzęźla
– sierżant Karol Wolny

z Komisariatu w Rybniku – Boguszowicach

– starszy sierżant Rafał Wojciechowski,
– sierżant Mateusz Mrowiec

z Komisariatu w Czerwionce-Leszczynach

Medal im. podkomisarza Andrzeja Struja mogą otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia albo w czasie służby podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową. Medal jest nadawany na wniosek komendanta głównego Policji albo z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyróżnienie może być przyznawane także pośmiertnie.