Policjanci z Raciborza podsumowali 2015 rok

policja

W Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się narada roczna podsumowująca pracę raciborskich policjantów w 2015 roku. W spotkaniu udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz kierownictwo wszystkich pionów i komórek organizacyjnych raciborskiej komendy, a także pracownicy cywilni.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczył rozkaz powierzający pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego w Raciborzu podinsp. Pawłowi Kopernikowi. Szef raciborskiej policji przy pomocy prezentacji multimedialnej omówił wyniki pracy raciborskich stróży prawa w 2015 roku oraz wskazał najważniejsze zamierzenia na rok bieżący. Komendant podkreślił, że mundurowi skutecznie ograniczyli przestępczość w 2015 roku na podległym terenie, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępczości ogółem i przestępczości kryminalnej.

Jednostka w wielu kategoriach osiągnęła wysokie wyniki. Szef podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za rzetelnie pełnioną służbę i pracę. Podkreślił również bardzo dobrą współpracę z samorządami lokalnymi i podziękował za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki przeznaczeniu przez samorządy środków finansowych w 2015 roku zakupiono cztery nowe radiowozy i zakończono dwa remonty komisariatów.

Naradę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Piotr Kucia, który stwierdził, że wyniki osiągnięte przez raciborskich stróżów prawa w 2015 roku są na wysokim poziomie. Przedstawił również priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018.