Policja z Raciborza skontrolowała pustostany

W okresie jesienno-zimowym policjanci większą uwagę poświęcają kontroli miejsc, w których przebywają osoby zagrożone wychłodzeniem organizmu, takich jak pustostany, klatki schodowe, piwnice, działkowe altanki. Raciborscy dzielnicowi w ciągu kilku ostatnich dni kontrolowali miejsca gdzie najczęściej koczują osoby bezdomne. Wszystkie napotkane przez mundurowych osoby pozbawione dachu nad głową były informowane i zachęcane do korzystania z pomocy.

Niska temperatury stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Zagrożenie dotyczy także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w budynkach opuszczonych i nieogrzewanych.

Szczególnie noce przynoszą znaczne spadki temperatury, dlatego raciborscy policjanci zaangażowali się w kontrolę miejsc, gdzie najczęściej przebywają bezdomni. Osoby bezdomne często z udzielanej pomocy nie chcą korzystać.

Często bezdomni nie mają świadomości zagrożenia, jakie czeka ich, kiedy zostaną w swoich “koczowiskach”. Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia tych ludzi. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez policję, działań ochronnych, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.