Pół miliona na szpital

Radni Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przekazali pół miliona złotych na doposażenie kozielskiego szpitala. Pieniądze przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego; holterów ciśnieniowych, holtera EKG oraz aparatury na oddział urologii. – Kupiona zostanie też lampa na salę operacyjną ginekologiczną oraz mammograf i stół operacyjny – mówi Jarosław Kończyło, dyrektor lecznicy.

Rada powiatu przeznaczyła też 60 tys. zł na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala oraz 150 tys. zł na projekt rozbudowy budynku placówki w Koźlu.