Pokażą młodzieży jak powstaje prąd

arboretum

Na terenie Arboretum Bramy Morawskiej powstanie fragment grodu średniowiecznego. Cześć terenu została już wylesiona. W tym miejscu odtworzony zostanie m.in. fragment bramy z basztą. W przyszłym tygodniu zakończy się budowa koła młyńskiego. Młodzież będzie mogła zobaczyć, jak zamienia się energię wodną w elektryczną. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 20 lekcji edukacyjnych dla młodzieży. Mówi Hubert Kretek z Arboretum.

Projekt finansowany jest przez urząd miasta Raciborzu oraz WFOŚiGW w Katowicach.