Pod ich okiem, zabytki mogą czuć się bezpiecznie

foto: blechhammer1944

foto: blechhammer1944

W powiecie kędzierzyńsko – kozielskim działa drugi Społeczny Opiekun Zabytków. Zostało nim Stowarzyszenie Blechhammer – 1944. Jest to już kolejna organizacja, której wydano zaświadczenie, zawierające informacje o nadaniu uprawnień SOZ. – Opiekunem zabytków może zostać osoba fizyczna lub prawna, która działa na rzecz zabytków i ochrony nad zabytkami – wyjaśnia Grzegorz Narutowicz, inspektor ds. zabytków starostwa powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu.

Działania te realizowane są we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz starostą. Społeczny Opiekun Zabytków, który stwierdzi łamanie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, powinien poinformować o stwierdzonych nieprawidłowościach władze samorządowe, urząd państwowy, a także policję, straż miejską czy straż pożarną. Interwencje można podejmować również poprzez angażowanie środków masowego przekazu.