Pociągi sprawniej przejadą przez stację Racibórz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji Racibórz wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 Kędzierzyn Koźle – Chałupki ( Granica Państwa )”.
Dokumentacja projektowa określi zakres robót, które należy wykonać na stacji Racibórz oraz na przyległych szlakach kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają przebudować perony i zamontować windy – dostosować stację do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowany będzie układ torowy stacji. Planowany jest równiez montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Inwestycja przyczyni się do poprawy przepustowości stacji i przyległych linii kolejowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych to październik 2019 r. Wykonawcą dokumentacji jest Firma WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość 2,8 mln zł.
Nowe możliwości podróży i przewozu ładunków z Kędzierzyna Koźla do Chałupek
Przebudowa stacji Racibórz, to kolejna inwestycja PLK na linii nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki. Intensywne prace trwają na odcinku Bierawa – Nędza oraz Racibórz – Krzyżanowice. Efektem tych robót będzie zwiększenie możliwości dla przewozów pasażerskich
i towarowych. Prędkość pociągów zostanie podniesiona dwukrotnie z 50/60 km/h do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i do 100 km/h dla pociągów towarowych. Na inwestycję PLK przeznaczyły ponad 76 mln zł ze środków budżetowych. Zakończenie prac w grudniu 2018 r.
W 2017 roku zostały zakończone prace na odcinku Krzyżanowice – Chałupki (31 mln zł).
W połowie 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują rozpocząć rewitalizację odcinka Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle, a w 2020 r. przebudowę stacji Racibórz. Zakończenie wszystkich prac na projekcie – grudzień 2022 r.
Projekt „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica Państwa)”, finansowany z budżetu, wart jest ponad 296 mln zł. Na Śląsku i Opolszczyźnie sprawniejszy będzie ruch kolejowy. Skróci się czas transportu towarów do granicy w Chałupkach.