Pochylnia ułatwi dotarcie do Arboretum Bramy Morawskiej

Za blisko 300 tysięcy złotych wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, ułatwiającą dostanie się na teren Arboretum Bramy Morawskiej. Z nowej pochylni skorzystają też rodzice odwiedzający to miejsce z dziećmi w wózkach.

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu w ramach projektu wybudowało pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która ułatwia wejście do Zaczarowanego Ogrodu osobom z ograniczeniami ruchowymi, rodzinom z dziećmi w wózkach, wszystkim, dla których korzystanie z tego miejsca do tej pory było utrudnione.
To kolejna trafiona inwestycja ABM. Co ważne zrealizowana ona została przy dużym udziale środków zewnętrznych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Koszt wybudowania pochylni:
289 680,71 zł

Projekt pochylni:
4920,00 zł (marzec 2021)

Całkowita wartość projektu „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”:
305 522,00 zł