Po ulicach powiatu raciborskiego jeździ autobus hybrydowy

Raciborski PKS testuje autobus hybrydowy. Po wrześniowym okresie testowania autobusów elektrycznych Zarząd PKS podjął starania o pozyskanie do testów innego typu autobusów niskoemisyjnych. Przez okres dwóch najbliższych tygodni flotę PKS-u zasilać będzie Volvo 7900 Hybrid. Współpraca PKS-u z producentami autobusów pozawala na przetestowanie nowoczesnych pojazdów komunikacji zbiorowej oraz jest doskonałą okazją do tego by zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi w tych pojazdach. Testy w realnych warunkach eksploatacyjnych raciborskiego PKS-u pozwalają także na określenie przydatności najnowszych rozwiązań w specyfice pracy komunikacji powiatowo-gminnej.

Testy skupiać będą się głównie na określeniu parametrów ekonomicznych wprowadzania rozwiązań hybrydowych w komunikacji lokalnej, choć bardzo ważnym elementem wprowadzania takich rozwiązań  jest także ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery z transportu publicznego. Autobus został skierowany do obsługi komunikacji w powiatach: raciborskim i wodzisławskim.