Po roku przerwy wraca Raciborski Festiwal Średniowieczny. Miasto rozdzieliło środki

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, objętych “programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Prezydent podjął decyzję w oparciu o pracę komisji konkursowej. Po fundusze sięgnęło 15 stowarzyszeń i fundacji. Najwięcej, bo 44 tysiące złotych otrzymało stowarzyszenie ASK na organizację festiwalu FRU. Po 43 tysiące złotych sięgnęło stowarzyszenie kultury Ziemi Raciborskiej “Źródło”, które złożyło wnioski na realizację 3 zadań, m. in. festiwalu “Śląsk – Kraina wielu kultur”. Na trzeciej pozycji pod względem wysokości dofinansowania znalazło się Stowarzyszenie Artystów i Podróżników “Rosynant”, które organizuje Festiwal Podróniczy “Wiatraki”. Duże dofinansowanie otrzymał także IX Raciborski Festiwal Średniowieczny. Stowarzyszeniu Drengów znad Górnej Odry” przyznano 28,832 tysiące zł.

Poniżej przyznane kwoty dla wszystkich wniosków.

1. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK Festiwal Raciborskiej Ulicy FRU 44.000 zł
2. Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa „Rosynant” XV Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki 2018” 32.000 zł
3. Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry – IX Raciborski Festiwal Średniowieczny 28.832 zł
4. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” – XVIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” wzbogaceniem oferty kulturalnej Raciborza, z uwzględnieniem obchodów Dni Raciborza – 22.500 zł
5. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” – I Raciborska Noc Świętojańska 11.000 zł
6. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” – „Źródło” ambasadorem kultury i sztuki w mieście, kraju i na świecie 10.000 zł
7. Raciborska Orkiestra Dęta „PLANIA” – „Jest w orkiestrach jakaś siła” 10.000 zł
8. Stowarzyszenie Midraszowy Teatr Żydowski – Wesele żydowskie 10.000 zł
9. Rzymskokatolicka Parafia NSPJ – Organizacja XXVII Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” wraz z imprezami towarzyszącymi 9.000 zł
10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” – Organizacja popołudniowych zajęć pozalekcyjnych z chórem, przygotowanie do uczestnictwa i udział w życiu kulturalnym:„Śpiew chóralny zawsze aktualny”. 6.000 zł
11. Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie – Prezentacje Historyczne 2018 4.500 zł
12. Polska Organizacja AIKIDO OVII Interdyscyplinarny Festiwal Kultury i Sztuki Japonii „Budo Gala 2018” 4.500 zł
13. Fundacja F-XXI – „Zabytkowo i klockowo”. Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej miasta Racibórz dla dzieci 3.828 zł
14. Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej „AURA” – „Po lekcjach…na językach przy sztaludze i warsztatach 2018” 2.500 zł
15. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego – Warsztaty dla chóru 1.340 zł