Po 30 latach do Kędzierzyna-Koźla wraca kształcenie w branży kolejowej

Od września prowadzony przez powiat Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu uruchamia nowy kierunek – technik transportu kolejowego. Zapotrzebowanie na pracowników tej branży zgłosiły firmy: Koltar Sp. z o.o. Grupa Azoty z Kędzierzyna-Koźla, PKP PLK S.A. oraz Przewozy Regionalne – Zakład w Opolu. Tym samym kształcenie w tej branży wraca do Kędzierzyna po niemal 30 latach. Mówi Adam Lecibil ze starostwa powiatowego.

Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu odbywać się będą na terenie węzła kolejowego w Kędzierzynie-Koźlu. Uczniowie będą mogli liczyć na stypendia, a po szkole będą mogli od razu podjąć pracę.

23 marca podpisano list intencyjny między Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, a PKP PLK S.A. w Warszawie w sprawie przyszłej, szerokiej współpracy.