Pisma w sprawie budowy gazociągu

Trwa projektowanie sieci gazowej w gminie Gaszowice. Mieszkańcy w marcu i kwietniu będą otrzymywać drogą listowną pisma z wnioskami o pozwolenie na budowę sieci gazowej. Dotyczy to trzech sołectw, w których już rozpoczęły się prace projektowe – mówi wójt gminy Paweł Bugdol.

Budowa sieci gazociągowej trwa również w gminie Jejkowice, w następnej kolejności prace obejmą teren gminy Lyski.