PiS i NaM walczą o ograniczenie wydatków w powiecie. Jest już projekt uchwały. Oszczędności rzędu 440 tysięcy

dwaid_waclawczyk_sesja_pierwsza

W czwartek (18.12) do biura Zarządu Powiatu Raciborskiego trafił projekt uchwały mówiący o cięciach w składzie prezydium Rady, zmniejszeniu liczby członków Zarządu i postulujący połączenie komisji. Pod projektem podpisało się 9 radnych, są to osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością oraz RSS Nasze Miasto. Ruch ten zapowiedział już na ostatniej sesji Dawid Wacławczyk:

Efektem zmian ma być:
– zmniejszenie składu prezydium Rady do 2 osób,
– zmniejszenie liczby członków zarządu powiatu z 5 do 3 osób,
– połączenie ze sobą komisji stałych, tak by zamiast obecnych 6 funkcjonowały 4.

W argumentacji czytamy, że rezygnacja tylko z jednego zastępcy przewodniczącego przyniesie w ciągu kadencji oszczędności rzędu 86 tysięcy złotych. Zsumowanie i wcielenie w życie wszystkich przedstawionych postulatów to pozostawione w kasie 440 tysięcy w najbliższych 4 latach.

Projekt uchwały wejdzie w program obrad na styczniowej sesji.