Piotr Kuczera zaprzysiężony. Przewodniczącym Rady – Wojciech Kiljańczyk

W czwartek, 22 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Rybnika – radni złożyli ślubowanie, wybrali również przewodniczącego. Na kolejną kadencję zaprzysiężony został też Prezydent Miasta Rybnika.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, Patrycja Paloc-Kopka, wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie prowadzący sesję Radny Senior, Jan Mura odczytał słowa ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Treść ślubowania poszczególni radni potwierdzali słowem “ślubuję”, bądź “ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. W obecności zgromadzonych na sali rady radnych, gości oraz dziennikarzy, odbyło się również zaprzysiężenie na kolejną kadencję Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery.  Objęcie obowiązków przez prezydenta nastąpiło po złożeniu przez Piotra Kuczerę ślubowania, o treści:
Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.

W trakcie sesji wybrano również przewodniczącego rady, którym został Wojciech Kiljańczyk.

Skład Rady Miasta Rybnika kadencji 2018-2023:
⦁ Joanna Brzózka (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Michał Chmieliński (Blok Samorządowy Rybnik)
⦁ Łukasz Dwornik (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Marek Florczyk (Wspólnie dla Rybnika)
⦁ Marian Fojcik (Koalicja Obywatelska)
⦁ Wojciech Kiljańczyk (Koalicja Obywatelska)
⦁ Łukasz Kłosek (Koalicja Obywatelska)
⦁ Radosław Knesz (Koalicja Obywatelska)
⦁ Grażyna Kohut (Wspólnie dla Rybnika)
⦁ Franciszek Kurpanik (Koalicja Obywatelska)
⦁ Jerzy Lazar (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Zbigniew Lubszczyk (Koalicja Obywatelska)
⦁ Jacek Mularczyk (Blok Samorządowy Rybnik)
⦁ Jan Mura (Wspólnie dla Rybnika)
⦁ Tadeusz Pałka (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Małgorzata Piaskowy (Wspólnie dla Rybnika)
⦁ Andrzej Sączek (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Krzysztof Szafraniec (Koalicja Obywatelska)
⦁ Mirela Szutka (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Arkadiusz Szweda (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Karol Szymura (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Krystyna Wałach (Wspólnie dla Rybnika)
⦁ Mariusz Węglorz (Prawo i Sprawiedliwość)
⦁ Mariusz Wiśniewski (Wspólnie dla Rybnika)
⦁ Andrzej Wojaczek (Blok Samorządowy Rybnik)