Pierwszy przypadek koronawirusa w RAFAKO. Spółka podejmuje działania prewencyjne

W zakładzie odnotowano pierwszy potwierdzony pozytywnym wynikiem testu przypadek zachorowania na koronawirusa. Chory czuje się dobrze i przebywa w domu. W związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem u jednego z pracowników, w Spółce wdrożono natychmiast przygotowane wcześniej procedury. Odizolowano m.in. pomieszczenia, w których przebywała osoba zakażona, zostaną one poddane dezynfekcji. Dotyczy to także przestrzeni wspólnych, jak korytarze, klatki schodowe czy aneksy kuchenne. Zobowiązano firmę sprzątającą do zwiększenia częstotliwości sprzątania oraz dezynfekcji powierzchni takich jak klamki, poręcze, panele dotykowe urządzeń kserujących itp.

– Nasz Pracownik zachował się bardzo odpowiedzialnie, informując przełożonych, zgodnie z wdrożonymi procedurami, o kontakcie z osobą, u której wykryto zarażenie, niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Osoby, z którymi miał bezpośredni kontakt, zostały natychmiast skierowane do pracy zdalnej. Zobowiązano je też do poinformowania pracodawcy o ewentualnym wystąpieniu objawów zakażenia – powiedział Piotr Kubala, kierownik działu BHP w RAFAKO, dodając, że o ewentualnej kwarantannie dla tych osób, zdecyduje SANEPID.