Pierwsze numery pesel już nadane

Od środy (16.03) obywatele Ukrainy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL. W Kędzierzynie-Koźlu wszystkie formalności załatwią w Wydziale Spraw Obywatelskich. Pierwszego dnia do budynku Urzędu Miasta zgłosiło się kilkadziesiąt osób. O szczegółach mówi sekretarz miasta Zbigniew Romanowicz.

W pierwszym dniu przyjmowania wniosków Wydział Spraw Obywatelskich nadał już numery PESEL dla 68 obywateli Ukrainy.

Wniosek o nadanie numeru PESEL jest bezpłatny. Przez osoby pełnoletnie musi on zostać złożony osobiście. Należy mieć przy sobie zdjęcie (spełniające wymogi ustawy o dowodach osobistych, w rozmiarach 35×45 mm) oraz dokument potwierdzający tożsamość. Na miejscu pobrane zostaną również odciski palców. Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Ułatwia on załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Wniosek o nadanie numeru PESEL dla dziecka może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. W tym przypadku także niezbędne są kolorowe fotografie. Odciski palców będą pobierane od osób, które ukończyły 12 lat.