Pierwsza w Polsce monterka izolacji przemysłowych uczy się w Zespole Szkół nr 1.

Patrycja Mierzwa jest pierwszą w Polsce kobietą z dyplomem czeladnika w zawodzie monter izolacji przemysłowych. W Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu miała miejsce szczególna uroczystość – wręczenie dyplomów czeladniczych przez wiceprezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu.

– W kursie brały udział jeszcze cztery moje koleżanki, zostałam tylko ja, nie boję się ryzyka, lubię wyzwania, uznałam, że może mi się to przydać – mówiła dziennikarzom Patrycja Mierzwa.

W sumie dyplomy wręczono 13 uczniom klasy czwartej Technikum Budownictwa. Dzięki innowacji „Mały Menadżer” wprowadzonej 2 lata temu z patronacką firmą Multiserwis z Krapkowic, uczniowie zdobywali równolegle drugi zawód – Monter Izolacji Przemysłowych. Mówi dyrektor ZS nr 1 Urszula Więcek.

Sukces uczniów szkoły był możliwy dzięki tworzeniu czegoś, co wychodzi poza schemat, dzięki otwartości i chęci współpracy firmy Multiserwis, w której młodzież miała zajęcia praktyczne i teoretyczne, ale również dzięki możliwość włączenia innowacji do projektu „Szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” prowadzonego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, który umożliwił sfinansowanie działań i podniósł jakość prowadzonych zajęć oraz dzięki Opolskiemu Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, które bardzo sprawnie zorganizowało kursy i szkolenia.