Pierwsza edycja rządowego programu Polski Ład rozstrzygnięta

Powiat Raciborski, miasto Racibórz oraz gmina Krzyżanowice otrzymają najwięcej środków w ramach rządowego programu Polski Ład. Na Śląsk trafiło 354 mln zł. Łączna kwota środków pozyskanych dla ziemi raciborskiej wynosi prawie 95 milionów. – Cieszy mnie, że są to projekty bardzo różnorodne, od drogowych, po inwestycje kanalizacyjne, rekreacyjne czy turystyczne, przez co ich realizacja będzie mocnym impulsem rozwojowym dla powiatu raciborskiego – mówi minister Michał Woś, który osobiście wręczył dziś (25.10) na Zamku Piastowskim Promesy samorządowcom.

Powiat Raciborski otrzymał prawie 18 mln zł na adaptację budynku Słodowni i modernizację Domu Książęcego na Zamku Piastowskim. Mówi starosta Grzegorz Swoboda.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie.

  • gmina Kornowac – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I: 8 455 000,00 zł
  • gmina Krzanowice – budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie domu Kultury w Borucinie: 3 393 970,81 zł
  • gmina Krzyżanowice – modernizacja basenu sportowo – rekreacyjnego w Tworkowie:13 500 000,00 zł
  • gmina Kuźnia Raciborska – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska: 8 365 700,00 zł
  • gmina Nędza – budowa tranzytu z miejscowości Ciechowice do miejscowości Nędza: 8 930 000,00 zł
  • gmina Pietrowice Wielki – przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kornicach i Żerdzinach oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości: 11 300 250,00 zł
  • gmina Rudnik –  budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów: 4 744 110,00 zł
  • miasto Racibórz – przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu: 18 050 000,00 zł
  • Powiat Raciborski – adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno – historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu: 17 820 000,00 zł