Pieronkiewicz nadal prezesem MKZ “Unia”

prezes

W siedzibie Miejskiego Klubu Zapaśniczego „Unia” przy ul. Staszica 20 w Raciborzu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków klubu. Podczas spotkania wybrano prezesa MKZ „Unia”, którym po raz kolejny został Grzegorz Pieronkiewicz. Będzie to już piąta kadencja z rzędu na tym stanowisku dotychczasowego sternika raciborskich zapasów. Podczas zebrania wybrano również nowych członków Zarządu MKZ „Unia” Racibórz. W szacownym gronie znaleźli się Ryszard Wolny, Mirosław Bajer, Adam Jaroszek, Grzegorz Kolasa, Ryszard Hahn, Mieczysław Siorak, Mirosław Tabor i Andrzej Kremer. Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej, który będzie pracować w takim samym składzie jak w poprzedniej kadencji. W komisji działać będą ponownie Piotr Sudek, Krzysztof Michniewicz i Roland Lukas.